Baanreglement

Het baanregelement van TC de Koel luidt:

1. Recht om te tennissen en toegang tot het tenniscomplex hebben zij die lid zijn en de contributie betaald hebben dan wel beschikken over een vakantiepas. Dit geldt tevens voor niet-leden, die geïntroduceerd zijn en het introductiegeld hebben betaald.

2. Introduceren van niet-leden is toegestaan na goedkeuring door daartoe aangewezen bestuursleden en na betaling van het introductiegeld (€ 3,–) aan het betreffende bestuurslid, waarbij geïntroduceerde een spelerspasje ontvangt.

3. Introductie van een persoon uit de kern Grathem kan hoogstens drie keer per seizoen en van iemand buiten de kern Grathem hoogstens vijf keer per seizoen.

4. De banen zijn geopend van ’s morgens totdat het donker wordt (eventueel tot het doven van de baanverlichting), doch uiterlijk tot 23.00 uur.

5. Alle leden hebben gelijke speelrechten. (uitzonderingen: voorrangsregeling: baan 1: voorkeur senioren de gehele dag; baan 3 voorkeur junioren de gehele dag tot 21.00 uur, daarna gelijke rechten; baan 2 iedere dag tot 16.00 uur junioren en senioren; van 16.00-19.00 uur voorkeur junioren en van 19.00-23.00 uur voorkeur senioren) Gelijke rechten op zon- en feestdagen op alle banen voor zowel senioren als junioren).

6. Het bestuur heeft het recht de banen op bepaalde tijden of dagen te reserveren voor training, wedstrijden, onderhoud etc. De groundsman heeft te allen tijd het recht de banen te laten ontruimen voor onderhoud. Spelers volgen de aanwijzingen van de groundsman m.b.t. het gebruiksklaar zijn van de banen (bij slecht regenweer/vorst) strikt op.

7. De speeltijden zijn: voor een enkelspel een half uur; voor een dubbelspel drie kwartier. Indien de speeltijd verstreken is, dient men de baan, na het gebruikelijke onderhoud, te verlaten, om andere leden de gelegenheid te geven tot spelen. Vanzelfsprekend geldt deze regel alleen als er wachtenden zijn. Ben sportief en houd u aan deze regel.
Voor activiteiten zoals competitie, toernooien, clubkampioenschappen, uitwisselingen en trainingen geldt een aparte regeling. In deze gevallen zijn de benodigde banen op de vermelde dagen en uren gereserveerd conform de toernooikalender.

8. Komt een speler, na het ingaan van de speeltijd op de baan en wordt hij door anderen uitgenodigd om mee te spelen, dan geldt ook voor hem de speeltijd van de op dat moment op die baan spelende leden.

9. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen (schoenen zonder hak).

10. Behoudens bij eerder aangegeven clubactiviteiten speelt men met eigen ballen.

11. Als er water op de baan staat wordt er niet gespeeld.

12. Van de leden wordt verwacht, dat zij erop toezien dat de banen juist worden gebruikt. Dit betekent o.a. direct na het spelen de baan vegen, zonodig walsen. Bij droog weer geregeld spuiten. De veegmaat ophangen aan de daarvoor bestemde haken. Hekken en deuren sluiten en de banen en omgeving netjes achterlaten.

13. Heb respect voor de mensen die banen, clubhuis en omgeving poetsen en verzorgen. Papier, peuken en ander afval horen in asbakken of afvalbakken thuis. In het clubhuis mag vanaf 1-1-2008 niet meer worden gerookt.

14. De verlichting kan door u zelf worden in- en uitgeschakeld. Als de lampen kort tevoren uitgeschakeld zijn, dient u ca. 20 minuten te wachten alvorens in te kunnen schakelen. Vergeet niet de lichten te doven als u als laatste vertrekt.

15. De beregeningsinstallatie wordt bediend door de groundsman en door het bestuur daartoe aangewezen personen.

16. Het baanreglement hangt in de kantine en in het portaal voor de kleedkamers. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.