Bestuur

Het bestuur van TC de Koel bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Wilfred Zentjens, Not. Philipp Houbenstraat 4, Grathem (tel. 453371)
  • Secretaris: Miranda Nouwen, Frisostraat 33a, Grathem
  • Penningmeester: Hans Scheres, Breestraat 1, Grathem (tel. 572338)
  • Lid: Mireille Schoonbrood, Beekstraat 1, 6096 AE Grathem
  • Lid: Peter Takken, Beekstraat 9, Grathem
  • Lid: Koen van Lieshout, Pollaertshof 3, Grathem

Correspondentieadres:
TC de Koel Grathem
p/a secretariaat
Frisostraat 33a
6096 BH Grathem

Mailadressen:
Het bestuur en alle commissies zijn via hun eigen mailadres bereikbaar.

Het bestuur:

De commissies:

Onze verenigingscompetitieleiders (VCL) Koen en Marc :

Ook de beheerder van deze website is per mail bereikbaar:

Ledenvergadering: Jaarlijks wordt omstreeks januari/februari de jaarvergadering gehouden. Alle seniorenleden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Communicatie: De communicatie met leden verloopt zoveel mogelijk via e-mail. Verzocht wordt ervoor zorg te dragen dat ledenadministratie beschikt over een actueel mailadres. Daarnaast wordt met regelmaat gepubliceerd in weekblad “De Klepper”. Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze website.