Lidmaatschap

Contributie: senioren € 80,00; senioren t/m 23 jaar € 40,00; junioren € 35,00; niet spelend lid/steunlid € 10,00. (prijspeil 2015). Voor contributiebetaling is afgeven van een machtiging vereist. De nota wordt na de jaarvergadering toegezonden. De contributie moet zijn voldaan voor de aanvang van het seizoen.

Bankrelatie: Rabobank 11.70.92.428 ( IBAN NL60RABO0117092428 )

Aanmelding als lid: Aanmelding kan via de secretaris. U ontvangt een aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is tevens een verklaring voor de automatische incasso contributie. Bij aanmelding dient men een pasfoto t.b.v. ledenpasje in te leveren. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 16,00.

Lidmaatschap KNLTB: Lidmaatschap van de vereniging betekent dat u tevens wordt aangemeld als lid van de KNLTB. Als lid van de bond ontvangt u een ledenpasje, nodig voor deelname aan de competitie en officiële toernooien. Op het ledenpasje staat uw speelsterkte vermeld.

Jeugdactiviteiten: o.a. training, competitie, openingstoernooi, clubkampioenschappen, toernooien, ouder-kindtoernooi, ontbijttoernooi, uitwisselingen met zusterverenigingen, club van 10, sluitingsactiviteit.

Seniorenactiviteiten: o.a. training, (recreanten)competitie, clubkampioenschappen, toernooien, ontbijttoernooi, uitwisseling met zustervereniging, mixtoernooi, superbal.

Rechten en verplichtingen leden: lidmaatschap van de vereniging geeft recht tot deelname aan clubactiviteiten en tot gebruik van de tennisbanen op momenten dat er geen verenigingsactiviteiten plaatshebben. Seniorenleden verrichten jaarlijks enkele kantinediensten. Heren senioren zijn één week captain van de week. Aan het begin van het seizoen wordt een overzicht kantinediensten opgemaakt. Aan het begin en einde van het seizoen wordt gevraagd deel te nemen aan de klussenmorgen.

Introductieregeling: Senioren en junioren kunnen voor een dag toestemming krijgen om met een introducé te tennissen. De kosten bedragen € 3,00 per introducé. Pasjes zijn te verkrijgen bij de voorzitter en bij de secretaris.

Afmelding: Afmelding als lid van de vereniging vóór 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Afmelding na die datum betekent dat een gedeelte van de contributie verschuldigd is.

Nadere informatie: Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot van de bestuursleden.